Harmonogram egzaminów gimnazjalnych w sesji: wiosna 2008

część humanistyczna

część przyrodnicza

wtorek

środa

Data

22-kwi

22-kwi

22-kwi

22-kwi

23-kwi

23-kwi

23-kwi

23-kwi

godz.

900

900

900

900

900

900

9.00

9.00

sala

sala gimn.

27

28

29

sala gimn.

27

28

29

il. ucz.

35+15

12

18

15

35+15

12

18

15

klasy

3AG+3BG

3BG

3CG

3CG

3AG+3BG

3BG

3CG

3CG

przewod.

A. Rybka

M. Romaniuk

J. Krupski

G. Wit

I. Smilgin

R. Różański

A. Rybka

E. Werner

członkowie

M. Harasimowicz

S Sztuba

Z. Pąsik 

E. Granatowska

M. Szkutnik

E. Granatowska

P. Imiołczyk

T. Grzywiński

B. Wielgolaska

M. Szkutnik

członkowie-obserwat.

A. Karaś

A. Szymański

K. Kołodziejska

Ź. Arlik-Kuskowska

A. Milewska

Ź. Arlik-Kuskowska

A. Karaś

A. Szymański