SPRAWOZDANIE Z TESTU „MATEMATYKA PLUS VIII EDYCJA OXFORD Educational International London Przedstawiciel w Polsce Polskie Media Amer. Com S.A. w Warszawie

Inicjatorem Międzynarodowego konkursu Test Oxford Plus jest Oxford Education International London.

Przedstawicielem Międzynarodowego Test Oxford Plus w Polsce jest Polskie Media Amer Com. S.A. w Warszawie.

Test Oxford Plus konkurs matematyczny miał kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczył się uczestnik.

W konkursie udział wzięło 20 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu Gimnazjum dla Dorosłych w kategorii: Gimnazjum 1, Gimnazjum 2 i Gimnazjum 3. Koordynatorem z ramienia szkoły była Małgorzata Czajkowska nauczyciel matematyki.

Test Matematyka Plus miał charakter jednorazowy, bez eliminacji wstępnych i przeprowadzony został we wszystkich szkołach 09 listopada 2007 roku w godzinach od

10.00 do 11.00. Podczas trwania testu nie wolno było używać kalkulatorów. Pozwolił on na sprawdzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności w zakresie:

Wyniki trzech najlepszych uczniów ZSZ Nr1 Gimnazjum dla Dorosłych przedstawiały się następująco;

  1. Katarzyna Stelmach -40 punktów.
  2. Mariola Kaźmierczak -36 punktów
  3. Ryszard Urych -36 punktów

Ponadto udział wzięli: Marcin Kot, Michał Żmuda, Karol Woźnicki, Sebastian Dobrzyniecki, Tomasz Pułaski, Damian Groth, Jacek Waloch, Natalia Klimowicz, Adam Kuberski, Michał Barański, Łukasz Kalinowski, Daniel Świderek, Grzegorz Fidala, Alicja Palińska, Piotr Wilke, Sylwia Słomczyńska, Przemysław Pozorski.

Uczestnicy otrzymali od organizatorów nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w konkursach.

Sprawozdanie i stronę internetową przygotowała: Małgorzata Czajkowska