Harmonogram pisemnych próbnych egzaminów maturalnych

Data Język polski Języki obce Wybrane przedmioty
środa czwartek piątek
05 grudnia 2007 r.

06 grudnia 2007 r.

07 grudnia 2007 r.

godz. 900 900 900

Harmonogram próbnego egzaminu po gimnazjum.

Klasa

Data

część humanistyczna

część matemat.-przyrodnicza

 III ag, III bg, III cg

05 grudnia 2007 r.

1/2 uczniów klasy

1/2 uczniów klasy