KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- 3 września 2012 r.

2 Zimowa przerwa świąteczna

- 23 – 31 grudnia 2012 r.

3 Ferie zimowe:

- 21 stycznia - 3 lutego 2013 r.: warmińsko - mazurskie

4 Wiosenna przerwa świąteczna

- 28 marca– 2 kwietnia 2013 r.

5 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych
(technikum)
- 26 kwietnia 2013 r.
6

Egzamin maturalny:
 - część- ustna
 - część- pisemna


termin poprawkowy

od 4 do 25 maja 2013 r.
–   4 maja 2013 r. -  język polski (poziom podstawowy  - pp)
–   7 maja 2013 r. -  język polski (poziom rozszerzony - pr)
–   8 maja 2013 r. -  matematyka – pp
–   9 maja 2013 r. -  matematyka – pr
10 maja 2013 r. -  język angielski – pp i pr

Część pisemna – 21 sierpnia 2013 r. (wtorek), godz. 9.00
Część ustna      – 20–24 sierpnia 2013 r.

- szczegółowy terminarz matur w postaci pliku (pdf)

7 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych

- 14 czerwca 2013 r.

8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ( sesja letnia)
a) etap pisemny
   

b) etap praktyczny


c) przekazanie przez OKE dyplomów
    do szkół  18 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00  dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 – technikum - od 19 do 22 czerwca 2013 r.
 
– zasadnicza szkoła zawodowa - od 2 lipca do 10 sierpnia 2013 r.

31 sierpnia 2013 r.

szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego,
o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2013 r.
 

9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 28 czerwca 2013 r.
10 Ferie letnie – 29 czerwca  - 31 sierpnia 2013 r.