..::Wykaz  nauczycieli  pracujących w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu ::.

Lp.

Imię  i  nazwisko  nauczyciela

Kod nauczyciela

LP. Imię  i  nazwisko  nauczyciela

Kod nauczyciela

 1

Ciechorska Iwona

CI

21

Pąsik Zbigniew 

ZP

 2

Krupski Jarosław

JK

22

Pędzisz Jerzy

JP

 3

Załucki Waldemar

WZ

23

Pietrowicz Zenon

XK

 4

Białęcka Katarzyna

KB

24

Piworowicz Anna 

AP

 5

Borzyszkowska Justyna

JB

25

Romaniuk Marian 

MR

 6

Brzozowski Zenon

Br

26

Różański Roman 

RR

 7

Cygan Joanna

JC

27

Rybka-Nadolska Anna 

AR

 8

Grzywiński Tomasz

xK

28

Skowroński Krystian

KS

 9

Gurak Ewa

EG

29 Skulimowski Jacek   

JS

10

Imiołczyk Piotr

PI

30 Smilgin Izabela

IS

11

Imiołczyk Zofia

ZI

31 Spicha Agnieszka

SA

12

Jesionka Krzysztof

KJ

32 Szarek Antoni 

AS

13

Lach Krzysztof

KL

33 Szkutnik Magdalena

MS

14

Malinowski Andrzej

AM

34

Sztuba Stanisław

SS

15

Mirecka Marta

MM

35 Szulc Waldemar

WS

16

Modrzejewska Katarzyna

KM

36 Szymańska Ewa

ES

17

Muras-Szkudlarek Agnieszka

SM

37 Werner Elżbieta 

EW

18

Noga Józef 

JN

38 Wielgolaska Barbara

BW

19

Ociesza Kamil

OK

39 Witt Grzegorz 

GW

20

Omelan Irena

IO

40 Wojciechowski Janusz

JW