Oddziały w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1

w roku szkolnym 2007/2008

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1AZ         - mechanik pojazdów samochodowych
1BZ
         - elektromechanik poj. samochodowych/elektromechanik
1CZ/DZ
   - lakiernik/ślusarz
1EZ
         - operator urządzeń przemysłu chemicznego
2AZ         - mechanik pojazdów samochodowych
2BZ         - elektromechanik poj. samochodowych/elektromechanik
2CZ         - lakiernik/ślusarz
3AZ         - mechanik pojazdów samochodowych
3BZ         - mechanik pojazdów samochodowych
3CZ         - ślusarz

Technikum (na podbudowie gimnazjum)

ITM - technik mechanik: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
1TO - technik odlewnik
2TM - technik mechanik: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Technikum Uzupełniające (na podbudowie ZSZ)

3AT - obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Liceum Profilowane

3LA - zarządzanie informacją

Gimnazjum dla Dorosłych

1AG, 1BG, 2AG, 2BG, 2CG, 3AG , 3BG, 3CG