SZKOŁA ZAWODOWA
( trzyletni cykl kształcenia)

KL. I

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J . polski

Olszaniecka M.: Język polski. Magia słów. Kształcenie literackie i językowe. Cz.1. Wydawnictwo Szkolne PWN

 

J. angielski

J. niemiecki

Mizak M., Mizak M.: My profession. Wydawnictwo REA

Ditrich R., Kujawa B., Multańska B.: Profi 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

 

Matematyka

Wojciechowska L.E.: Matematyka – podręcznik dla zasadniczej
szkoły zawodowej.cz 1. Wydawnictwo WSIP

 

Historia i WOS

Kozłowska  Z.: Historia i WOS dla zsz . Wydawnictwo: Stowarzyszenie Oświatowców

 

Fizyka i astronomia

Brzezowski S.: Fizyka i astronomia – podręcznik dla zasadniczej
szkoły zawodowej. Wydawnictwo OPERON

 

Geografia z ochroną środowiska

Osuch E., Osuch W., Kassenberg A.: Geografia z ochroną
i kształtowaniem środowiska.

 

Przysposobienie obronne

Goniewicz  M., Nowak A., Smutek Z.: Przysposobienie obronne dla zasadniczej szkoły zawodowej.Wydawnictwo OPERON

 

Technologia informacyjna

Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M.: Technologia informacyjna dla zsz

Podręcznik nie jest obowiązkowy

                

SZKOŁA ZAWODOWA
( trzyletni cykl kształcenia)

KL. II

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J . polski

Olszaniecka M.: Język polski. Magia slów. Kształcenie literackie i językowe. Cz 2. Wydawnictwo Szkolne PWN

 

J. angielski

J.niemiecki

Mizak M., Mizak M.: My profession. Wydawnictwo REA

Wolski P., Solińska M.: Mein Beruf. Cz.2 Wydawnictwo REA

 

Matematyka

Wojciechowska L.E.: Matematyka – podręczni dla zasadniczej szkoły zawodowej. Cz 2. Wydawnictwo WSIP

 

Historia i WOS

Kozłowska  Z. i in.: Historia i WOS dla zsz . Wydawnictwo: Stowarzyszenie Oświatowców

 

Fizyka i astronomia

Brzezowski S.: Fizyka i astronomia – podręcznik dla zasadniczej szkoly zawodowej. Wydawnictwo OPERON

 

Geografia z ochroną
środowiska

Osuch E., Osuch W., Kassenberg A.: Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska.

 

Przysposobienie obronne

Goniewicz  M., Nowak A., Smutek Z.: Przysposobienie obronne dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wydawnictwo OPERON

 

Technologia informacyjna

Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M.: Technologia informacyjna dla zsz

Podręcznik nie jest obowiazkowy

 

SZKOŁA ZAWODOWA
( trzyletni cykl kształcenia)

KL. III

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J . polski

Ołdakowska K.A., Smólska I.: Język polski Podręcznik dla  zasadniczej szkoły zawodowej.  Wydawnictwo Wiking

 

J. angielski

J.niemiecki

Mizak M., Mizak M.: My profession. Wydawnictwo REA

Wolski P., Solińska M.: Mein Beruf. Cz.2 Wydawnictwo REA

 

Matematyka

Wojciechowska L.E.: Matematyka – podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Cz 2. Wydawnictwo WSIP

 

Podstawy przedsiębiorczości

Uczeń korzysta z notatek.

 

 

SZKOŁA ZAWODOWA
(dwuletni cykl kształcenia)

KL.I

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCACE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J . polski

Olszaniecka M.: Język polski. Magia słów. Kształcenie literackie i językowe. Cz.1. Wydawnictwo Szkolne PWN

 

J. angielski

J.niemiecki

Mizak M., Mizak M.: My profession. Wydawnictwo REA

Dittrich R., Kujawa B., Multańska M.: Profi 1. Wydawnictwo Szkolne PWN

 

Matematyka

Wojciechowska L.E.: Matematyka – podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Cz 1. Wydawnictwo WSIP

 

Historia i WOS

Kozłowska  Z. i In.: Historia i WOS dla zsz . Wydawnictwo: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

 

Fizyka i astronomia

Brzezowski S.: Fizyka i astronomia – podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wydawnictwo OPERON

 

Geografia z ochroną środowiska

Osuch E., Osuch W., Kassenberg A.: Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska.

 

Przysposobienie obronne

Goniewicz  M., Nowak A., Smutek Z.: Przysposobienie obronne dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wydawnictwo OPERON

 

Technologia informacyjna

Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M.: Technologia informacyjna dla zsz

Podręcznik nie jest obowiązkowy

              

SZKOŁA ZAWODOWA
(dwuletni cykl kształcenia)

KL. II

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCACE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J . polski

Olszaniecka M.: Język polski. Magia slów. Kształcenie literackie i językowe. Cz 2. Wydawnictwo Szkolne PWN

 

J. niemiecki

J. angielski

Wolski P., Sosińska M.: Mein Beruf. Cz.2 Wydawnictwo REA

Mizak M., Mizak M.: My profession.  Wydawnictwo REA

 

Matematyka

Wojciechowska L.E.:  Matematyka – podręcznik dla zasadniczej
szkoły zawodowej. Cz 2. Wydawnictwo WSIP

 

Historia i WOS

Kozłowska  Z i In.: Historia i WOS dla zsz . Wydawnictwo: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

 

Fizyka i astronomia

Brzezowski S.: Fizyka i astronomia – podręcznik dla zasadniczej
szkoły zawodowej. Wydawnictwo OPERON

 

Geografia z ochroną środowiska

Osuch E., Osuch W., Kassenberg A.: Geografia z ochroną
i kształtowaniem środowiska.

 

Przysposobienie obronne

Goniewicz  M., Nowak A., Smutek Z.: Przysposobienie obronne dla zasadniczej szkoły zawodowej. Wydawnictwo OPERON

 

Technologia informacyjna

Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M.: Technologia informacyjna dla zsz

 

Podstawy
przedsiębiorczości

Uczeń korzysta  z notatek.

 

                                                                                                                                                          

 

LICEUM PROFILOWANE
Kl. III

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J. polski

Bobiński W., Janus- SitarzA., Kołcz B.: Barwy epok . Kultura i literatura. Cz.3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

J. angielski

Evans Virginia, Dodey Jenny : Enterprise 2cd . Wydawnictwo Express Publishing

Gryca D.,Sosnowska J.: Oxford repetytorium  z języka angielskiego. Wydawnictwo Oxford University Press

 

J. niemiecki

Łuniewska K., Zagórna M., Tworek U., Wąsik Z.: Alles klar  3a + CD. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

 

Biologia

Grzegorek J., Jerzmanowski A.: Biologia. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

 

Chemia

Poźniaczek M., Kluz Z.: Chemia. Profil podstawowy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

 

Fizyka i astronomia

Wojewódzka, Walczak.; Fizyka i astronomia kl.3. Wydawnictwo OPERON

 

Geografia

Wład P. : Geografia II. Człowiek gospodarzem Ziemi. Profil podstawowy. Wydawnictwo ORTUS

 

Historia

Gładysz M.: Podróże w czasie. Historia III. Czasy współczesne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum  profilowanego technikum

 

Matematyka

Karpiński M., Lech J.: Matematyka III. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Podstawy przedsiębiorczości

Uczeń korzysta z notatek

 

Wiedza o kulturze

Majchrowski Z., Mrówcewicz K., Sitarski P., Szwarcman D.: Człowiek – twórca kultury. Wydawnictwo STENTOR

 

WOS

Smutek Z., Maleńka J.: Wiedza o społeczeństwie. Wydawnictwo OPERON

 

 

PRZEDMIOTY  W  PROFILU

Profil - zarządzanie informacją

Upowszechnianie informacji

Kamieński B.: Upowszechnianie informacji. Cz.2 Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

 

 

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE po ZSZ
Kl. I

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J. polski

Kowara A.: Język polski 1.Podręcznik dla technikum uzupełniającego. Wydawnictwo REA

 

J. angielski

Evans V., Dooley J.: Enterprise 1. Wydawnictwo Express Publishing

 

J. niemiecki

Łuniewska K., Zagórna M., Tworek U., Wąsik Z.: Alles klar 1a +  CD. Wydawnictwo WSIP

 

Biologia

Grzegorek J., Jerzmanowski A.; Biologia Wydawnictwo WSIP

 

Chemia

Poźniaczek M., Kluz Z.: Chemia. Profil podstawowy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

 

Fizyka i astronomia

Walczak P., Wojewoda G.: Fizyka i astronomia. Wydawnictwo OPERON

 

Geografia

Zajdler B.: Geografia. Podręcznik dla 2-letniego liceum uzupełniającego i 3-letniego technikum uzupełniającego. Wydawnictwo REA

 

Historia

Gładysz M.: Historia I. Podróże w czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum  profilowanego technikum.
Cz.1: Od starożytności do średniowiecza. ( I semestr)
Cz. 2: Od średniowiecza do nowożytności (II semestr)
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka

Dobrowolska M., Krupiński M., Lech J.: Matematyka kl.1.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Szkoly ponadgimnazjalne. Wydawnictwo Szkolne PWN

Podręcznik nie jest 
obowiązkowy

Wiedza o kulturze

Majchrowski Z., Mrówcewicz K., Sitarski P., Szwarcman D.:
Człowiek – twórca kultury. Wydawnictwo STENTOR

 

 

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE po ZSZ
Kl. III

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J. polski

Kowara A. - Język polski. Literatura, język, kultura. Część 3. Podręcznik dla dwuletniego liceum uzupełniającego i trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej. Wydawnictwo REA.

 

J. angielski

Evans V., Dooley J.: Upstream Pre - Intermadiate. Wydawnictwo Express Publishing   Gryca D., Sosnowska J.: Oxford Repetytorium z języka angielskiego  Wydawnictwo Oxford University Press

 

J. rosyjski

Zybert M.: Nowyje wstriecza   Wydawnictwo WSIP

 

Historia

Gładysz M.: Historia cz.5. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka

Dobrowolska M., Karpiński M., Lech J.: Matematyka III.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Wiedza o społeczeństwie

Smutek Z., Maleska J.: Wiedza o społeczeństwie. Wydawnictwo OPERON

 

 

TECHNIKUM
na podbudowie gimnazjum

Kl. I

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J. polski

Bobiński W., Janus- SitarzA., Kołcz B.: Barwy epok . Kultura i literatura. Cz.1.Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Planowana jest zmiana podręcznika, ostateczny wybór zostanie opublikowany po zakończeniu rekrutacji

J. angielski

Evans V., Dooley J.: Enterprise 1 Wydawnictwo Express Publishing

 

J. niemiecki

Łuniewska K., Zagórna M., Tworek U., Wąsik Z.: Alles klar 1a + CD. Wydawnictwo WSIP

 

Biologia

Grzegorek J., Jerzmanowski A.: Biologia. Wydawnictwo WSIP

 

Chemia

Poźniaczek M., Kluz Z.: Chemia. Profil podstawowy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

 

Fizyka i astronomia

Walczak P., Wojewoda G.: Fizyka i astronomia kl.1. Wydawnictwo OPERON

 

Historia

Gładysz M.: Historia I. Podróże w czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum  profilowanego technikum.
Cz.1: Od starożytności do średniowiecza. ( I semestr)
Cz. 2: Od średniowiecza do nowożytności (II semestr)
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka

Dobrowolska M., Krupiński M., Lech J.: Matematyka kl.I. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Szkoly ponadgimnazjalne. Wydawnictwo Szkolne PWN

Podręcznik nie jest  obowiązkowy

Przysposobienie obronne

Smutek Z., Nowak A.: Przysposobienie obronne.Cz.1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum  profilowanego i technikum. Wydawnictwo OPERON

 

 

TECHNIKUM
na podbudowie gimnazjum
Kl. II

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J. polski

Bobiński W., Janus – Sitarz A., Kolcz B.: Barwy epok. Kultura i literatura cz.2. Wydawnictwo WSIP

 

J.angielski

Evans V., Dooley J.: Enterprise 2. Wydawnictwo Express Publishing

 

J. niemiecki

Łuniewska K., Zagórna M., Tworek U., Wąsik Z.: Alles klar 1b + CD. Wydawnictwo WSIP

 

Biologia

Grzegorek J., Jerzmanowski A.: Biologia. Wydawnictwo WSIP

 

Chemia

Poźniaczek M., Kluz Z.: Chemia. Profil podstawowy. Wydawnictwo WSIP

 

Geografia

Wład P.: Geografia 1. Bogactwo przyrodnicze Ziemii.

 

Historia

Gładysz M.: Historia cz.3, cz. 4. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka

Dobrowolska M., Krupiński M., Lech J.: Matematyka kl.II.   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Fizyka i astronomia

Walczak P., Wojewoda G.: Fizyka I astronomia kl.2.  Wydawnictwo OPERON

 

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Szkoły ponadgimnazjalne.  Wydawnictwo Szkolne PWN

Podręcznik  nie jest  obowiązkowy

 

GIMNAZJUM  DLA  DOROSŁYCH

Kl. II  i III

Przedmiot

Autor, tytuł podręcznika

Uwagi

J.polski

Między nami. Podręcznik  do  gimnazjum. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

J.angielski

Evans V., O’Sullivan N.: Click On 2,3.  Wydawnictwo  Express Publishing

 

J.niemiecki

Kraft, Rybarczyk, Schmidt, lektor Klett.: Deutsch Aktuell

 

Historia

Małkowski T., Rześniowiecki J.: Historia. Podróże w czasie.  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Biologia

Kłyś M.: Biologia w gimnazjum.  Wydawnictwo Nowa Era

 

Chemia

Pazdro K.M.: Chemia dla gimnazjalistów

 

Geografia

Mordawski J., Augustyniak M., Makowski J.: Podręcznik dla gimnazjum    Wydawnictwo M.Bojek

 

Wiedza o społeczeństwie

Maj.T., Jakubowski W.: Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Wydawnictwo WSIP

 

Matematyka

Dobrowolska M.: Matematyka z plusem  - podręcznik do gimnazjum.   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Fizyka

Horodecki K., Ludwikowski A.: Fizyka z plusem – podręcznik i ćwiczenia do gimnazjum.  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 
Informatyka

 

Podręcznik nie jest obowiązkowy