SZKOLNY ZESTAW
PROGRAMÓW NAUCZANIA

na rok szkolny 2007/2008

 

Gimnazjum dla dorosłych Ś H P

lp

Nazwa  przedmiotu

Nr  dopuszczenia

uwagi

1

Język  polski

DKW – 4014 – 28/02

 

2

Język  niemiecki

DKW – 4015 – 27/01

 

3

Język  angielski

DKW – 4014 – 171/00

 

4

Matematyka

DKW – 4014 – 139/99

 

5

Fizyka

DKW – 4014 – 58/01

 

6

Chemia

DKW – 4014 – 89/99

 

7

Biologia

DKW – 4014 –96/99

 

8

Geografia

DKW – 4014 – 147/99

 

9

Historia

DKW – 4014 – 132/99

 

10

Wiedza  o  społeczeństwie

DKW – 4014 – 214/99

 

11

informatyka

DKOS – 5002 – 36/03

 

 

Zasadnicza  szkoła   zawodowa

lp

Nazwa  przedmiotu

Nr  dopuszczenia

uwagi

1

Język  polski

DKOS – 5002 – 12/03  
DKOS – 4015 – 214/02

kl. II                               
kl. III

2

Język  niemiecki

DKOS – 5002 – 39/05

 

3

Język  angielski

DKOS – 5002 – 73/03

 

4

Język  rosyjski

DKOS – 4015 – 124/02

 

5

Historia  i  wos

DKOS – 4015 – 122/02

 

6

Matematyka

DKOS – 4015 – 190/02

 

7

Fizyka  i  astronomia

DKOS – 4015 – 185/02

 

8

Geografia z ochroną 
i kształtowaniem środowiska 

DKOS – 4014 – 210/02

 

9

Religia

AZ – 5 – 01/1

 

10

Technologia informacyjna

DKOS – 4015 – 164/02

 

11

Wychowanie do życia w rodzinie

 DKW – 4015 – 22/01

 

12

Wychowanie  fizyczne

DKW – 5002 – 14/03

 

13

Przysposobienie  obronne

DKW – 4015 – 2/01

 

14

Podstawy  przedsiębiorczości

DKOS – 4015 – 154/02

 

15

Kształcenie  zawodowe

714[03]SZ/MENiS/2002
3703/SZ/MEN/1997
3803/SZ/MEN/1997
724[02]/SZ,SP/MEN/2005
724[05]SZ/MENiS/2002

4101/SZ,LZ/MEN/1998.06.18
 

- lakiernik 
- ślusarz 
- mech.poj.sam.
- elektrom.poj.sam.
- elektromech.
- operator urządzeń przemysłu chemicznego

 

Liceum Profilowane
Zarządzanie informacją

lp

Nazwa  przedmiotu

Nr  dopuszczenia

uwagi

1

Język polski

DKOS – 4015 – 96/02

 

2

Język angielski

DKOS – 5002 – 47/03

 

3

Język niemiecki

DKOS – 4015 – 119/02

 

4

Historia

DKOS – 4015 – 60/02

 

5

Wiedza o społeczeństwie

DKOS – 4015 – 27/02

 

6

Matematyka

DKW – 4015 – 37/01

 

7

Fizyka i astronomia

DKOS – 4015 – 126/02

 

8

Chemia

DKOS – 4015 – 33/02

 

9

Biologia

DKOS – 4015 – 35/02

 

10

Geografia

DKW – 4015 – 41/01

 

11

Podstawy przedsiębiorczości

DKOS – 4015 – 76/02

 

12

Wychowanie fizyczne

DKW – 4014 – 88/01

 

13

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW – 4015 – 22/01

 

14

Wiedza o kulturze

DKOS – 5002 – 76/03

 

15

Religia

AZ– 4 –01/1

 

16

Zajęcia w profilu

LP/ZI/MENiS/2002.04.30

 

 

    Technikum   Uzupełniające

lp

Nazwa  przedmiotu

Nr  dopuszczenia

uwagi

1

Język  polski

DKOS – 5002 – 50/04

 

2

Język  rosyjski

DKOS – 4015 – 24/02

 

3

Język  angielski

DKOS – 5002 – 47/03

 

4

Matematyka

DKOS – 5002 – 31/05

 

5

Fizyka  i  astronomia

DKOS – 5002 – 46/04

 

6

Chemia

DKOS – 4015 – 33/02

 

7

Biologia

DKOS – 4015 – 35/02

 

8

Geografia

DKOS – 5002 – 35/05

 

9

Historia

DKOS – 4015 – 60/02

 

10

Technologia  informacyjna

DKOS – 4015 – 91/02

 

11

Wiedza  o  kulturze

DKOS – 5002 – 76/03

 

12

Wychowanie  fizyczne

DKW – 4014 – 88/01

 

13

Kształcenie  zawodowe

2115/T – 3/MEN/1998
311[20]/T – 4,  SP/MEN/2006.02.26

kl. III
kl. I


Technikum

czteroletnie, po gimnazjum

lp

Nazwa  przedmiotu

Nr  dopuszczenia

uwagi

1

Język polski

DKOS – 4015 – 96/02

 

2

Język angielski

DKOS – 5002 – 47/03

 

3

Język niemiecki

DKOS – 4015 – 119/02

 

4

Historia

DKOS – 4015 – 60/02

 

5

Matematyka

DKW – 4015 – 37/01

 

6

Fizyka i astronomia

DKOS – 4015 – 126/02

 

7

Chemia

DKOS – 4015 – 33/02

 

8

Biologia

DKOS – 4015 – 35/02

 

9

Geografia

DKOS – 4015 – 41/01

 

10

Technologia informacyjna

DKOS – 4015 – 91/02

 

11

Wychowanie fizyczne

DKW – 4014 – 88/01

 

12

Przysposobienie obronne

DKW – 4015 – 2/01

 

13

Wychowanie do życia w rodzinie

DKW – 4015 – 22/01

 

14

Religia

AZ – 4 – 01/1

 

15

Kształcenie zawodowe

311[20]/T–4,SP/MEN/2006.02.26  
2121/T–5,T–3/MEN/1997.05.12

technik mechanik   technik  odlewnik