Wychowawstwa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
w roku szkolnym 2007/2008

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


1AZ - Justyna Borzyszkowska 
1BZ - Magdalena Szkutnik 
1CZ -
Agnieszka Spicha
1DZ -
Iwona Cherek
2AZ -
Jacek Skulimowski 
2BZ -
Jarosław Krupski 
2CZ -
Grzegorz Witt 
3AZ -
Anna Rybka - Nadolska
3BZ - Zbigniew Pąsik
3CZ - Piotr Imiołczyk

Technikum Uzupełniające (na podbudowie ZSZ)


3AT - Józef  Noga

Technikum  (na podbudowie gimnazjum)


1TM - Zenon Brzozowski
1TO - Izabela Smilgin
2TM - Roman Różański

Liceum Profilowane
 

3LA - Marta Mirecka

Gimnazjum dla Dorosłych


1AG - Jarosław Krupski 
1BG - Agnieszka Spicha
2AG - Anna Piworowicz
2BG - Justyna Borzyszkowska
2CG - Iwona Cherek
3AG - Elżbieta Werner
3BG - Magdalena Szkutnik
3CG - Małgorzata Czajkowska