HARMONOGRAM  ZEBRAC  I  SPOTKAC 

RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI  ZSZ  Nr 1  

w roku  szkolnym  2015/2016

 

Lp.

Data

Temat spotkania lub zebrania

1.

09.09.2015

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

2.

16.09.2015 Zebranie Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców

3.

25.11.2015

Zebranie rodziców dotyczce bie|cych ocen z nauki i zachowania

4. 13.01.2016

Zebranie podsumowujce I semestr roku szkolnego 2015/2016.

5.
10.02.2016 Zebranie Rady Rodziców.

6.

16.03.2016

Zebranie rodziców dotyczce bie|cych ocen z nauki i zachowania

7. 20.04.2016 Zebranie rodziców dotyczce ocen z nauki i zachowania na zakoDczenie nauki w klasach 4TO i 4TPS. 
8. 15.06.2016 Zebranie podsumowujce II semestr roku szkolnego 2015/2016.

Godziny zebraD spotkaD rodziców z nauczycielami  (najbli|sze zebranie: 15.06.2016 r.)