HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  NAUCZYCIELI  Z  RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Data

GODZ.

Rodzaj spotkania

Główne zadania

19.09.2007

1600

Zebranie

Wyłonienie Trójek Klasowych do Rady Rodziców

03.10.2007

1600 -1700

Dyżur informacyjny

 Spotkania rodziców z nauczycielami

07.11.2007

1600

Zebranie

Pedagogizacja rodziców

05.12.2007

1600

Zebranie

Informacja o zagrożeniach semestralną oceną niedostateczną

09.01.2008

1600

Zebranie

Wywiadówka za I semestr

05.03.2008

1600

Zebranie

Informacja o zagrożeniach brakiem promocji w klasach maturalnych oraz trzeciej klasie gimnazjum

02.04.2008

1600 -1700

Dyżur informacyjny

 Spotkania rodziców z nauczycielami

07.05.2008

1600

Zebranie

Informacja o zagrożeniach brakiem promocji w pozostałych klasach

        UWAGA!!!
        Zebrania  w klasach gimnazjalnych odbywają się o godz. 1600 , z wyjątkiem klas: I AG, I BG, II CG i III BG, gdzie zebrania są o godz. 1700.